bvc2015-measurement.json 2.79 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
{
  "name": "BVC 2015",
  "grouping": "BVC",
  "period": "2015",
  "previousMeasurement": {
    "name": "BVC 2013",
    "grouping": "BVC",
    "period": "2013"
  },
  "method": "Postal och digital",
  "contract": "Del 1",
  "process": "Behovs- och målgruppsanpassad",  
  "implementor": "icquality",
  "timeline": [
    {
      "endDate": "2015-10-16",
      "name": "Avrop till IC Quality"
    },
    {
      "endDate": "2015-10-16",
      "name": "Signatur, namn, titel i följebrev till IC Quality"
    },
    {
      "startDate": "2015-10-01",
      "endDate": "2015-10-23",
      "name": "Sammanställning av mätningsunderlag"
    },    
    {
      "startDate": "2015-10-01",
      "endDate": "2015-10-31",
      "name": "Aktuella vårdkontakter genomförs"
    },     
    {
      "endDate": "2015-11-13",
      "name": "Uppladdning av vårdkontakter"
    },    
    {
      "endDate": "2016-02-01",
      "name": "Resultat tillgängligt i Visualiseringsverktyg"
    }            
 ],
  "selectionCriterias": [
    {
      "api": "maxAmount",
      "name": "BVC",
      "include": "Samtliga besök som registrerats på uppdragstyp för BVC",
      "exclude": "",
      "versions": [
        {
          "name": "Alla",
          "questionnaires": [
           "BVC v2.0"
          ],
          "comment": "Enkäten riktas endast till vårdnadshavare"          
        }
      ]
    }
  ],
  "suborderSpecific": [
    {
      "api": "signedBy",
      "name": "Vilken signatur skall finnas i följebrev?",
      "description": "Namn och titel på personen som skall signera följebrevet till alla enkäter inom region/landsting. Namn och titel anges i formen 'Förnamn Efternamn, Titel'"
    }
  ],
  "organisationSpecific": [
    {
      "api": "managerEmails",
      "name": "Lista med epost för aktuella verksamhetschefer",
      "multiple": true,
      "description": "De tillagda epost-adresserna gällande denna verksamhet kommer att vidarebefodras till enkätleverantören och få tillgång till resultat"
    }
  ],
  "organisationInvitation": [
    {
      "api": "softName",
      "name": "Enhetsnamn",
      "description": "Fullständigt enhetsnamn. Exempelvis 'Vårdcentralen i LillaStaden'. Angivet enhetsnamn används i följebrevet till respondent. Tänk på att använda det namn som respondenten känner till, t.ex. namnet som används i kallelser/kontakter med patient."
    }
  ],
  "organisationMetadata": [
  ]
}